Mode
Saturday, March 24, 2018

Emisionet 2015 & Të Dhënat Teknike

   

 

Flora  dhe fauna  nënujore  shqiptare

Data e emetimit: 23.12.2015

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla dhe 1 bllok
Autori: Petraq  Papa
Vlerat e pullave: 5 lekë, 150 lekë
Vlera e bllokut: 250 lekë
Tirazhi: 26000 pulla (5 lekëshe), 6000 pulla (150 lekëshe)
Tirazhi : 6000 pulla bllok (250 lekë)
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Përmasat e bllokut: 60 x 80 mm pulla në brendësi 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak (5 lekëshe)
Zarfa të ditës së parë me seri: 250 copë
Zarfa të ditës së parë me bllok: 250 copë
Zarfi i ditës së parë me seri: 370 lekë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 465 lekë
Shtypur në Shqipëri nga Adel CO


       

150- vjetori i krijimit të Bashkimit Ndërkombëtar të Telekomunikacioneve - ITU


Data e emetimit: 05.12.2015
Emisioni përbëhet nga  1 pullë
Autori: Stefan  Taçi
Vlera e pullës:  2500 lekë
Tirazhi: 14500 pulla (2500 lekëshe)
Përmasat e pullës: 31 x 43 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (2500 lekëshe)
Zarfa të ditës së parë : 250 copë
Zarfi i ditës së parë :  2715 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO


   

Arkeologjia shqiptare - Zbulimet e fundit

Data e emetimit: 18.11.2015

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 4 pulla

Autori: Alban Hudhri

Vlerat e pullave: 10 lekë, 30 lekë, 60 lekë dhe 150 lekë

Tirazhi: 5000 pulla (10 lekëshe), 5000 pulla (30 lekëshe), 5000 pulla (60 lekëshe), 45000 pulla (150 lekëshe)

Përmasat e pullës: 34 x 44 mm

Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (150 lekëshe)

Zarfa të ditës së parë: 250 copë

Zarfi i ditës së parë:  465 lekë

Shtypur në  Shqipëri nga Adel CO


    

    

Artizanati kombëtar  shqiptar - Punimet në qeramikë

Data e emetimit: 06.11.2015

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 4 pulla dhe 1 bllok

Autori: Artion Baboçi

Vlerat e pullave: 50 lekë, 60 lekë, 70 lekë dhe 120 lekë

Vlera e bllokut: 200 lekë 

Tirazhi: 5000 pulla (50 lekëshe), 5000 pulla (60 lekëshe), 35000 pulla (70 lekëshe), 5000 pulla (120 lekëshe)

Përmasat e pullës: 40 x 40 mm

Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 20 pulla në tabak (70 lekëshe)

Zarfa të ditës së parë me seri: 300 copë

Zarfa të ditës së parë me bllok: 300 copë

Zarfi i ditës së parë me seri: 515 lekë

Zarfi i ditës së parë me bllok: 415 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO      

70-vjetori i OKB-së

Data e emetimit: 24.10.2015

Emisioni përbëhet nga  1 pullë
Autori: Spiro  Vllahu
Vlera e pullës: 180 lekë
Tirazhi: 105000 pulla (180 lekëshe)
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak
Zarfa të ditës së parë: 300 copë
Zarfi i ditës së parë: 395 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO  

  


Figura të shquara botërore

Data e emetimit: 09.10.2015
Emisioni përbëhet nga 1 seri me 4 pulla
Autori: Llazar Taçi
Vlerat e pullave: 10 lekë, 60 lekë, 80 lekë dhe 100 lekë
Tirazhi: 46000 pulla (10 lekëshe), 6000 pulla (60 lekëshe),6000 pulla (80 lekëshe), 6000 pulla (100 lekëshe)
Përmasat e pullës: 31 x 43 mm
Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (10 lekeshe)
Zarfa të ditës së parë: 300 copë
Zarf ii ditës së pare 465 lekë

Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO” 


  


Sporti: 85-vjetori i Federatës Shqiptare të Futbollit 

Data e emetimit: 08.10.2015

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 3 pulla

Autori: Erion Kaceli

Vlerat e pullave: 5 lekë, 10 lekë dhe 1000 lekë

Tirazhi: 4000 pulla (5 lekëshe), 4000 pulla (10 lekëshe), 124000 pulla (1000 lekëshe)

Përmasat e pullës: 30 x 40 mm

Kompozimi i tabakut: 3 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak (1000 lekëshe)

Zarfa të ditës së parë: 250 copë

Zarfi i ditës së parë: 1230 lekë


Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”   

Figura të shquara kombëtare

Data e emetimit: 28.09.2015

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 4 pulla
Autori: Erion Kaceli
Vlerat e pullave: 40 lekë, 50 lekë, 60 lekë dhe 100 lekë
Tirazhi: 704500 pulla (40 lekëshe), 4500 pulla (50 lekëshe), 4500 pulla (60 lekëshe), 44500 pulla(100 lekëshe)
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (40 lekëshe) dhe (100 lekëshe)
Zarfa të ditës së parë: 250 copë
Zarfi i ditës së parë: 465 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO  


   

190-vjetori i lokomotivës së parë

Data e emetimit: 27.09.2015

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 4 pulla
Autori: Artion Baboçi
Vlerat e pullave: 50 lekë, 60 lekë, 90 lekë dhe 100 lekë
Tirazhi: 6000 pulla (50 lekëshe), 6000 pulla (60 lekëshe), 1.906.000 pulla (90 lekëshe), 6000 pulla (100 lekëshe)
Përmasat e pullës: 42.5 x 26.5 mm
Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 36 pulla në tabak (90 lekëshe)
Zarfa të ditës së parë: 250 copë
Zarfi i ditës së parë: 515 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO  


   

Turizimi shqiptar – Parqet  kombëtare

Data e emetimit: 16.09.2015

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 3 pulla
Autori: Artion Baboçi
Vlerat e pullave: 50 lekë, 100 lekë dhe 150 lekë
Tirazhi: 505800 pulla (50 lekëshe),5800 pulla (100 lekëshe),5800 pulla (150 lekëshe)
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut: 3 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (50 lekëshe)
Zarfa të ditës së parë: 250 copë
Zarfi i ditës së parë: 515 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO 


  

     

   

Europa 2015 - Lodrat e vjetra

Data e emetimit: 02.09.2015
Emisioni përbëhet nga 1 pullë dhe 1 bllok
Autori: Petraq Papa
Vlera e pullës: 130 lekë
Vlera e bllokut: 250 lekë
Tirazhi: 368000 pulla (130 lekë)
Tirazhi: 18000 blloqe (250 lekë)
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Përmasat e bllokut: 80 x 60 mm pulla në brendësi 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak (130 lekëshe)
Karnete: 5000 copë (Pulla të përdorura në karnete 5000 copë, blloqe  të përdorura në karnete 5000 copë)
Zarfa të ditës së parë me pullë: 300 copë
Zarfa të ditës së parë me bllok: 300 copë
Zarfi i ditës së parë me pullë: 345 lekë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 465 lekë
Karneti: 610 lekë

Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”


   

Minimize

Shërbimi ndaj klientit

Plotësoni formularin e ankesave për shërbimet postare, financiare, biznesit dhe shërbimeve të tjera që ofron Posta Shqiptare online.
Klikoni këtu.

Emisionet 2010|Emisionet 2011|Emisionet 2012|Emisionet 2013|Emisionet 2014|Emisionet 2015|Emisionet 2016|Emisionet 2017 |
Copyright 2018 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në 

                       Email