Mode
Saturday, March 24, 2018

Kujdesi ndaj klientit

Të nderuar klient, përpunimi i të dhënave tuaja personale do të bëhet nga ana e Postës Shqiptare Sha, në përputhje me ligjin nr. 9887 datë 10.03.2008, i ndryshuar, duke respektuar dhe garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe në vecanti të drejtën  e ruajtjes së jetës private.
Secili prej jush ka të drejtë që në përputhje me nenin 12 të ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008, i ndryshuar, të ketë akses në të dhënat e tija personale nëpërmjet një kërkese me shkrim drejtuar Shoqëris Posta Shqiptare Sha.
Në shikim të kërkesave të nenit 19 te ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008, i ndryshuar, Posta Shqiptare gjen rastin t'ju informojë se në cdo moment që ju do të haseni me një informacjonë jo korrekt apo të pavertetë lidhur me të dhënat tuaja personale, mund të kërkoni korrigjimin ose fshirjen e tyre.

Kontaktoni Postën Shqiptare

KUJDESI NDAJ KLIENTIT

Për çdo paqartësi apo informacion ju mund të na kontaktoni në:
Tel:  08004141 / 0682044727 / 0682044707 

nga e hëna në të premte 8:00 - 16:00

(si dhe ne adresën tone elektronike  asistence@postashqiptare.al  ose ne  rrjetin social facebook.)                                                                                                                                                    

Shkarkoni formularin, plotësojeni dhe dërgojeni atë në adresën e mësipërme ose dërgojeni atë me postë në adresën e Postës Shqiptare. 

  

DREJTORIA E PERGJITHSHME E  POSTA SHQIPTARE  sh.a. 
Adresa: 

POSTA SHQIPTARE sh.a.
Drejtoria e Përgjithshme
Rruga Reshit Çollaku nr .4
Tirana, ALBANIA

Telefononi në:

+ 355 4 2222 315 Çentrali i Drejtorisë së Përgjithshme

Fax: + 355 4 2266 559 
e-mail: posta@postashqiptare.al

NE QENDREN KOMBETARE TE SHERBIMIT EMS TIRANE

Tel:  + 355 4 2455 748          
Fax: + 355 4 2455 750

QENDRA TRANZITE

Tel:  + 355 4 2379 941 Dega Tranzite
Tel:  + 355 4 2375 598 Dega e Shtypit

Faqja e parë|NJOFTIME|Kontakt |
Copyright 2018 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në 

                       Email