Mode
Friday, March 06, 2015

 

Burime Njerëzore

Posta Shqiptare si nje shoqeri  ne ekspansion jo vetem ne sherbimet  tradicionale postare dhe financiare, por edhe ne sherbime te reja qe kerkojne teknologjine me te avancuar informatike, po rrit cilesine e burimeve njerezore te veta duke punesuar punonjes me te kualifikuar dhe duke trajnuar  ne menyre sistematike punonjesit ekzistues.

 Numri i Zyrave Postare nga 531 ne vitin 2005 sot eshte rritur. Zhvillimi I pandalshem I Shoqerise “Posta Shqiptare” sh.a. ka sjelle jo vetem rritjen e llojshmerise se sherbimeve dhe cilesine e tyre, por edhe rritjen e numrit te punonjesve te Shoqerise.

 Sot Posta Shqiptare ka 2381 punonjes, nga te cilet  474 punonjes administrate  dhe 1907 punonjes fuqi punetore. Gjithashtu si punonjes te saj jane edhe 102 agjente postare duke bere qe Posta Shqiptare te sherbeje ne skajin me  te larget te Shoqerise.

 Rritja e cilesise se sherbimeve si dhe informatizimi I tyre ben te domosdoshme edhe nevojen e rritjes  cdo dite te nivelit  te arsimimit  te punonjesve. Keshtu  ne 2008 numri I punonjesve me arsim te larte perbente 16.8% te te gjithe punonjesve te Shoqerise, sot niveli I punonjesve me arsim te larte eshte 24%.

 Shoqeria “Posta Shqiptare” ka permiresuar rrenjesisht  kushtet e punes per te gjithe punonjesit e saj ne filiale dhe ne te gjitha zyrat postare, nepermjet kryerjes se investimeve te rendesishme.

Drejtori i Përgjithshëm|Struktura Organizative|Historik|Vizioni|Të dhëna Ekonomiko-Financiare|Mundësi Punësimi|Legjislacioni|Burime Njerëzore|Vleresime|Politikat e Privatesisë |
Copyright 2015 Posta Shqiptare | Desiged & Developed by Zero Gravitet

social

Na ndiqni në