Mode
Monday, September 25, 2017
Minimize

Drejtori i Pergjithshem

Drejtori i Pergjithshem i Postes Shqiptare sh.a  Z. Vangjush ANDONI, ka lindur më 08/07/1968 në qytetin e Korçës. Ka mbaruar studimet pranë Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Inxhinjerisë Mekanike - Elektrike, dega Elektronike. Në datë 06/06/2017 është ngarkuar nga Keshilli Mbikqyrës në detyrën Administrator i Postës Shqiptare Sh.A  pas një eksperience shumë të gjatë pranë këtij institucioni që nga viti 1999 në funksione të ndryshme drejtuese.


Z. Vangjush Andoni Administrator 

Perfaqëson shoqërinë në çështjet kombëtare dhe ndërkombëtare për fushat e veprimtarisë që mbulon Posta Shqiptare Sh.A dhe përgjigjet për veprimtarinë e saj, duke zbatuar kompetencat e caktuara në Statutin dhe Rregulloren e shoqërisë.