Mode
Saturday, March 24, 2018

 

Minimize

Historiku i Posta Shqiptare

Shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor 1912 shënoi një kthesë madhore në historinë e kombit tonë. Për rëndësinë specifike që kishte Posta Shqiptare , qeveria e parë kombëtare e Ismail Qemalit ngriti një ministri të veçantë të Telegrafave në datë 5 Dhjetor 1912, ministër i së cilës ishte eruditi Lef Nosi.

Data historike të Postës Shqiptare:

5 maj 1913 Vihet në qarkullim pulla e parë postare shqiptare, e cila është një vulë me ngjyrë të zezë, me të cilën u shtypen 2232 zarfe, duke krijuar në këtë mënyrë simbolin e saj të pazëvendësueshëm edhe në ditën e sotme.

7 korrik 1913 Kërkesa zyrtare për t’u anëtarësuar në Bashkimin Postar Universal dhe Bashkimin Ndërkombëtar të Telekomunikacioneve, anëtarësim i cili u bë i mundur në vitin 1922.

Bern 30 prill 1921 Njoftimin e zyrës ndërkombëtarë të Unionit të Përbotshëm Postar për  Drejtorinë e Përgjithshme të PTT të Shqipërisë mbi pranimin e kërkesës së palës shqiptare lidhur me korrespondencën postare.

22 korrik 1924 - Krijohet shoqëria “Lidhja e Post-Telegrafistëve të Shqipërisë” e cila në kongresin saj të jashtëzakonshëm më 27 korrik - 4 gusht 1924 aprovoi statutin dhe rregulloret përkatëse, që synonin sigurimin dhe mbrojtjen e të drejtave të punonjësve të PTT-së.

Tiranë 12 nëntor 1936 Vendimi i Këshillit të Ministrave për hartimin e ligjit postar.

Tiranë 20 maj 1947 Vendimi i Këshillit të Ministrave për miratimin e rregullores për shërbimin postar dhe telefonik.

Tiranë 25 korrik 1979  Dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor për aderimin në ndryshimet e miratuara nga Kongresi XVII i Bashkimit Postar Ndërkombëtar.

Tiranë 26 korrik 1991 Urdhri i Drejtorit të Përgjithshëm të PTT për krijimin e Ndërmarrjes së Postave Shqiptare.

Tiranë 1992 Shërbimet e telekomunikacioneve ndahen nga ato postare në përputhje me rekomandimet ndërkombëtare.

Tiranë 1996 Posta Shqiptare fillon të ofrojë për të parën herë shërbimet financiare.

Tiranë 29 dhjetor 1998 Urdhri i Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit “Për Transformimin e ndërmarrjes Posta Shqiptare Tiranë në shoqërinë anonime Alba Post’’.

Tiranë 18 maj 2001 Urdhri i Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit “Për ndryshimin e statutit të Alba Post në shoqërinë anonime Posta Shqiptare Sh.a’’

Tiranë 30 nëntor 2011 Urdhri i Ministrisë së Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës “Për Miratimin e Statusit të Shoqërisë Posta Shqiptare Sh.a.’’ 

Gjatë këtyre viteve në treg Posta Shqiptare përcjell moton e saj: Shpejt Sigurt Kudo si slogani më i mirë  për klientët e saj. Synimet e shërbimit postar shqiptar për të ardhmen janë të qarta dhe kuptim plotë, drejt integrimit evropian mbështetur në teknologjitë e reja, për të qenë sa më afër klientëve, me çmime konkurruese në tregun e shërbimeve tona .

Historik|Misioni|Legjislacioni|Të dhëna Ekonomiko-Financiare|Politikat e Privatesisë|Rregullore për mbrojtjen e të dhenave Personale|Trajnime|Projekte|Mundësi Punësimi |
Copyright 2018 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në 

                       Email