Mode
Saturday, March 24, 2018

 

Mundësi Punësimi

Të nderuar kandidatë, Posta Shqiptare është një kompani që ofron mundësi të shkëlqyera promovimi dhe karriere. Kjo mund të jetë mundësia juaj.Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë një CV dhe një Letër Interesi në Zyrën e Burimeve Njerëzore

Rr.Reshit Çollaku, Nr.4, Tiranë

Historik|Misioni|Legjislacioni|Të dhëna Ekonomiko-Financiare|Politikat e Privatesisë|Rregullore për mbrojtjen e të dhenave Personale|Trajnime|Projekte|Mundësi Punësimi |
Copyright 2018 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në 

                       Email