Mode
Monday, August 21, 2017

 

Struktura

Mundësi Punësimi

Të nderuar kandidatë, Posta Shqiptare është një kompani që ofron mundësi të shkëlqyera promovimi dhe karriere. Kjo mund të jetë mundësia juaj.Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë një CV dhe një Letër Interesi në Zyrën e Burimeve Njerëzore

Rr.Reshit Çollaku, Nr.4, Tiranë

Drejtori i Pergjithshem|Struktura Organizative|Historik|Vizioni|Të dhëna Ekonomiko-Financiare|Mundësi Punësimi|Legjislacioni|Cmime të Postës Shqiptare|Politikat e Privatesisë|Rregullore per mbrojtjen e te dhenave Personale|Trajnime|Aktivitete|Buxheti|Projekti i marrëveshjes së bashkimit me përthithje |
Copyright 2017 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në