Mode
Tuesday, January 16, 2018

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve


Nr. Rendor

Data e rregjistrimit të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

01.

23.03.2016

Kerkese per informacion te kontakteve zyrtare

25.03.2016

Perfunduar

Nuk ka

02.

04.11.2016

Kerkese per Informacion/Dokumentacion lidhur me aktivitetin e Posta Shqiptare, arsimimin, kualifikimet, buxhetin, rregullore, kontratat e lidhura me procedura prokurimi , raporte auditimi  etj..

10.11.2016

Fotokopje e dokumentacioni të kërkuar dhe dhenie informacioni

Perfunduar

Nuk ka

 03  05.12.2017
Kërkesë për Informacion lidhur me dergimin e postës vështirësitë me adresat, a ka filluar dergimi i gjobave te spikatur nga radaret automatik ne rruge, neper personat perkates, Nese po, ju lutem nje bilanc sesa gjoba jane dorezuar nga Policia e Shtetit prane Postes Shqiptare dhe sa prej tyre kane mberritur ne destinacion, nese procesi i shperndarjes se gjobave ne adresat perkatese nuk ka filluar nga Posa Shqiptare ju lutem me beni me dije.
 11.12.2017
 Perfunduar
Nuk ka
Programi i Trasparencës|Rregjistrimi i kerkesave dhe pergjigjeve|Kordinatori per te drejten e informacionit |
Copyright 2018 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në 

                      Email