Mode
Saturday, March 24, 2018

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Nr. Rendor

Data e rregjistrimit të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

01.

23.03.2016

Kerkese per informacion te kontakteve zyrtare

25.03.2016

Perfunduar

Nuk ka

02.

04.11.2016

Kerkese per Informacion/Dokumentacion lidhur me aktivitetin e Posta Shqiptare, arsimimin, kualifikimet, buxhetin, rregullore, kontratat e lidhura me procedura prokurimi , raporte auditimi  etj..

10.11.2016

Fotokopje e dokumentacioni të kërkuar dhe dhenie informacioni

Perfunduar

Nuk ka

 03  05.12.2017 Kërkesë për Informacion lidhur me dergimin e postës vështirësitë me adresat, a ka filluar dergimi i gjobave te spikatur nga radaret automatik ne rruge, neper personat perkates, Nese po, ju lutem nje bilanc sesa gjoba jane dorezuar nga Policia e Shtetit prane Postes Shqiptare dhe sa prej tyre kane mberritur ne destinacion, nese procesi i shperndarjes se gjobave ne adresat perkatese nuk ka filluar nga Posa Shqiptare ju lutem me beni me dije.  11.12.2017  Perfunduar Nuk ka
 04  12.02.2018 Nje kopje të plotë, te perditesuar, të listës / organikes së stafit që punon në Autoritetin TuajPublik duke perfishire: Rolin / funksionin e punes, emer, mbiemer, daten zyrtare të e fillimit te punes,adresen e postes elektronike (email) dhe numrin e telefonit per perdorim zyrtar  21.02.2018  Perfunduar Nuk ka
Programi i Trasparencës|Rregjistrimi i kerkesave dhe pergjigjeve|Kordinatori per te drejten e informacionit |
Copyright 2018 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në 

                       Email