Mode
Monday, August 21, 2017

 

Struktura

Minimize

Trajnim me punonjësit e administratës për gjitha të Filialeve e saj.

Drejtoria e Përgjithshme e Postës Shqiptare ka organizuar një trajnim me punonjësit e administratës së gjitha Filialeve të saj.

Trajnimi u zhvillua në datat 14-15.10.2015 në ambjentet e Drejtorisë së Përgjithëshmë. Në këtë trajnim morën pjesë 89 punonjës nga Filialet dhe relatuan mbi cështjet 27 punonjës nga të gjitha drejtoritë, si dhe u  zhvilluan 14 orë trajnimi gjithsej .

Ky trajnim  pati në focus të tij  veprmtarinë e të gjitha drejtorive dhe sektorëve  sipas specifikave dhe vecorive që ato kanë.

Drejtoritë të cilat morën pjesë në trajnim ishin si mëposhtë :

-Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse.

-Drejtoria e Marketingut.

-Drejtoria e Teknologjise dhe Informacionit.

-Drejtoria e Sigurise dhe Cilësisë.

                        

Minimize

Trajnimi e Filatelise

Trajnimi e Filatelisë

Drejtoria e Burime Njrëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse  (Sektori I Trajnimeve dhe Kualifikimeve) në bashkëpunim me Drejtorinë e Marketingut dhe Drejtorinë e Sherbimit Postar (Sektori I Pullës dhe Letrave me Vlerë) kanë organizuar në ambjentete e Drejtorisë së Përgjithshme ne datë 27.05.2015  trajnim mbi Filatelin me punonjës të caktuar si përgjegjes për këtë proces nga vetë Filialet.Ne këtë trajnim morën pjesë gjithsej 27 punonjës dhe relatuan mbi këtë trajnim Shefi I Sektorit të Pullës dhe Letrave me Vlerë si dhe Përpunuesja e pullës.

 Trajnimi pati në focus të tij disa ceshtje të cilësuara si të domozdoshme nga Specialistët :

 -Njohja me historikun e pullës

-Administrimi I pullës

-Informimi I klienteve në sportelet e Filatelisë mbi cdo pullë për të cilën shprehin interes

-Prezantimi I pullës sipas tematikave  etj.

             

Drejtori i Pergjithshem|Struktura Organizative|Historik|Vizioni|Të dhëna Ekonomiko-Financiare|Mundësi Punësimi|Legjislacioni|Cmime të Postës Shqiptare|Politikat e Privatesisë|Rregullore per mbrojtjen e te dhenave Personale|Trajnime|Aktivitete|Buxheti|Projekti i marrëveshjes së bashkimit me përthithje |
Copyright 2017 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në