Mode
Friday, September 19, 2014

 

Objektivat e shpërndarjes

 

D+1

D+2

Filiali Tiranë

99.4

0.6

Tiranë

99

1

Kavajë

99.7

0.3

Filiali Durrës

97

3

Durrës

100

0

Krujë

99

1

Shijak

92

8

Filiali Elbasan

94.3

5.7

Elbasan

99

1

Gramsh

88

12

Librazhd

95

5

Peqin

95

5

Filiali Shkodër

87.3

12.7

Shkodër

92

8

Malësi e Madhe

85

15

Pukë

85

15

Filiali Lezhë

96.6

3.4

Lezhë

99.8

0.2

Laç

100

0

Mirditë

90

10

Filiali Lushnje

96

4

Filiali Fier

95

5

Filiali Vlorë

98

2

Filiali Berat

92

8

Berat

94

6

Kuçovë

90

10

Skrapar

92

8

Filiali Gjirokastër

91.6

8.4

Gjirokastër

87

13

Tepelenë

99

1

Përmet

89

11

Filiali Sarandë

88

12

Filiali Kukës

86.6

13.4

Kukës

90

10

Has

85

15

Tropojë

85

15

Filiali Mat

85

15

Mat

85

15

Dibër

85

15

Bulqizë

85

15

Filiali Korçë

96

4

Korçë

97

3

Pogradec

93

7

Ersekë

98

2

Tregues mesatar në shkallë vëndi

93

7

Filiali qëndrës Tranzite

D

100%

Letër|EMS|Koliposta|Rezultatet e testeve|Objektivat e cilësisë për vitin 2012|Standartet e shperndarjes se objekteve postare |
Copyright 2014 Posta Shqiptare | Desiged & Developed by Zero Gravitet

social

Na ndiqni në :