Mode
Monday, August 21, 2017

 

Struktura

Cecograme

Janë të shtypura në reliev dhe përdoren nga të verbërit. Cecogramet pranohen si për brenda dhe për jashtë vëndit dhe pajisen me një etiketë të bardhë, simbol i caktuar për këtë qëllim. Tarifa e tyre për objektet brenda vendit shiko lidhjen 1/4 

Minimize

Shërbimi ndaj klientit

 NJOFTIM FTESË PËR NEGOCIATË

Fushatë publicitare në median e shkruar online (Dixhitale), median e shtypur dhe median në ambjentet e jashtëme

- Data perfundimtare e paraqitjes së ofertave është data 18.05.2017  ora 11.00

     Per me teper 

Minimize

Gjurmoni dërgesën tuaj

Letra|Paketa|Shtypshkrime|Kartpostale|Cecograme|Komunikimet e gjyqësorit |
Copyright 2017 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në