Mode
Monday, August 21, 2017

 

Struktura

Paketa

Janë objekte që përmbajnë sende të ndryshme në sasi të vogël, prodhime artistike, disqe, kaseta, cigare, mostra tregtie ose pjesë të një sendi që shërben si mostër etj.
Ambalazhimi i sendeve të paketës duhet ti adaptohet formës dhe natyrës së tyre, të mos ketë në sipërfaqe pjesë të dala dhe të mprehta dhe njëra faqe e paketës duhet të jetë e sheshtë për të shkruajtur adresën e marrësit dhe të dërguesit, si dhe për të bërë shënimet e shërbimit postar. Paketat e vogla pranohen me peshë deri në 2 kg si për brenda dhe jashtë vendit. Tarifat e pranimit të paketave të vogla për brenda vendit sipas lidhjes 1/4 dhe  jashtë vendit janë sipas lidhjes 2/16.
Duhen përjashtuar qëllimet për tregti. Nuk lejohen brenda tyre kartëmonedhat dhe sendet e tjera të vlefshme. 
Minimize

Shërbimi ndaj klientit

 NJOFTIM FTESË PËR NEGOCIATË

Fushatë publicitare në median e shkruar online (Dixhitale), median e shtypur dhe median në ambjentet e jashtëme

- Data perfundimtare e paraqitjes së ofertave është data 18.05.2017  ora 11.00

     Per me teper 

Minimize

Gjurmoni dërgesën tuaj

Letra|Paketa|Shtypshkrime|Kartpostale|Cecograme|Komunikimet e gjyqësorit |
Copyright 2017 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në