Mode
Monday, August 21, 2017

 

Struktura

Shtypshkrime

Konsiderohen si shtypshkrime gazetat, revistat, librat, broshurat etj, si dhe te gjitha riprodhimet e nxjerra mbi letër zakonisht nga shtypshkronja.
Duhen ambalazhuar në mënyrë që të sigurohet përmbajtja dhe të mundësohet verifikimi i menjëhershëm i tyre. Mund të përdoret dhe ambalazh plastik. Ambalazhi mund të jetë në formë katërkëndëshe, por dhe në formë ruloni me gjatësi jo më shumë se 50 cm dhe me diametër jo më pak se 10 cm. Pesha nuk duhet të jetë më shumë se 5 kg.
Tarifa e pranimit  për brenda vendit dhe për jashtë vendit tokësore lidhja 1/10,  1/11 dhe ajrore 2/17 

Minimize

Shërbimi ndaj klientit

 NJOFTIM FTESË PËR NEGOCIATË

Fushatë publicitare në median e shkruar online (Dixhitale), median e shtypur dhe median në ambjentet e jashtëme

- Data perfundimtare e paraqitjes së ofertave është data 18.05.2017  ora 11.00

     Per me teper 

Minimize

Gjurmoni dërgesën tuaj

Letra|Paketa|Shtypshkrime|Kartpostale|Cecograme|Komunikimet e gjyqësorit |
Copyright 2017 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në