Mode
Saturday, March 24, 2018

 

Cecograme

Janë të shtypura në reliev dhe përdoren nga të verbërit. Cecogramet pranohen si për brenda dhe për jashtë vëndit dhe pajisen me një etiketë të bardhë, simbol i caktuar për këtë qëllim. Tarifa e tyre për objektet brenda vendit shiko lidhjen 1/4 

Minimize

Shërbimi ndaj klientit


Plotësoni formularin e ankesave për shërbimet postare, financiare, biznesit dhe shërbimeve të tjera që ofron Posta Shqiptare online.


Klikoni këtu.

Minimize

Gjurmoni dërgesën tuaj

                   


Kliko për më tepër

Letra|Paketa|Shtypshkrime|Kartpostale|Cecograme|Komunikimet e gjyqësorit|Koliposta|EMS|Ekspres i brendshëm|Vecantë |
Copyright 2018 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në 

                       Email