Mode
Saturday, March 24, 2018

 

EMS

Posta Shqiptare sh.a duke filluar nga viti 1990, ndërmjet shërbimeve postare fizike ofron edhe shërbimin e shpejtë EMS (Exspress Mail Service). Sot EMS është një zgjidhje e sigurt e dërgimit të objekteve postare: dokumenta dhe mallra deri ne 20 kg. 

Pozicionin që EMS zë sot në treg ia dedikon pikërisht shërbimit që ofron i cili është i dallueshëm për një shërbim special me epërsi evidente ndaj shërbimeve të tjera dhe ofron siguri, shpejtësi, besueshmëri dhe informacion. Duke i qëndruar besnike këtyre parametrave, me EMS dërgojmë për 2-5 dite objektet në rreth 200 destinacione në të gjithë botën, duke përballuar denjësisht konkurrencën në treg në raporte të drejta me konsumatorët. 

Ky shërbim mbeshtet nga një logjistikë dhe organizim i përsosur në rrjetin postar të shtirë në 553 zyra postare në të gjithë vëndin. Ata që përfitojnë nga ky rrjet shërbimi janë aktorë të shoqërisë shqiptare dhe i përkasin të gjitha niveleve duke filluar nga individët e thjeshtë e deri tek bizneset, organizatat, institucionet etj. 

Shërbimi EMS realizon grumbullimin, transportimin dhe shpërndarjen e korespondencave, dokumentave dhe mallrave në destinacion, në afate shumë të shpejta. Që prej vitit 2000 Posta Shqiptare është anëtare me të drejta të plota e Kooperatives EMS në të cilën aderojnë 140 administrata postare. 

Të qenurit anëtare në këtë organizëm të UPU-së është për Postën Shqiptare një angazhim që kërkon përmbushjen e të gjitha standarteve të vendëve europiane e botërore, që do të thotë dorëzim në kohë i objekteve EMS, gjurmim dhe përgjigje korrekte ndaj klienteve. 

Për t’u informuar për fatin e objektit të dërguar me shërbimin EMS Posta Shqiptare nëpërmjet shërbimit elektronik TRACK and TRACE ju siguron klienteve në çdo moment gjurmimin e objektit EMS.

Tashmë në funksion të përshpejtimit të dorëzimit të objekteve EMS në duart e klientit, Posta Shqiptare ka atributin edhe të Agjentit Doganor, duke kryer nëpërmjet punonjësve të saj procedurat e zhdoganimit, duke shkurtuar kohën e përpunimit të objekteve në hyrje, duke i shërbyer individëve dhe kompanive që presin që këto objekte ti vënë sa më shpejt në funksion të biznesit të tyre apo përdorimit personal.  

Letra|Paketa|Shtypshkrime|Kartpostale|Cecograme|Komunikimet e gjyqësorit|Koliposta|EMS|Ekspres i brendshëm|Vecantë |
Copyright 2018 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në 

                       Email