Mode
Saturday, March 24, 2018

 

Kartpostale

Pëmbajnë një tekst, një urim, përgëzim, falenderim, ngushëllim dhe shprehje të tjera të kësaj natyre. Ato mund të jenë dhe kartolina me pamje. Kartëpostalet janë të thjeshta dhe me përgjigje të paguar. Kanë përmasat 90*140 mm.
Ato mund të shtypen nga Administratat postare dhe mund të jenë me pullën e afrankimit të stamposur në të ose dhe pa pullë. Kartëpostalet mund të shtypen dhe nga firma tregtare apo ente ekonomike., por në asnjë mënyrë me pulla të stamposura mbi to.
Pranohen sipas tarifës postare. 
Minimize

Shërbimi ndaj klientit


Plotësoni formularin e ankesave për shërbimet postare, financiare, biznesit dhe shërbimeve të tjera që ofron Posta Shqiptare online.


Klikoni këtu.

Minimize

Gjurmoni dërgesën tuaj

                   


Kliko për më tepër

Letra|Paketa|Shtypshkrime|Kartpostale|Cecograme|Komunikimet e gjyqësorit|Koliposta|EMS|Ekspres i brendshëm|Vecantë |
Copyright 2018 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në 

                       Email