Mode
Saturday, March 24, 2018

 

Letrat prioritare ajrore

Zyra e brëndshme

Standartet e shpërndarjes (kodi i zyrave postare - qëndër)

Standartet e kontrolluara

Ditët e javës

Para orës

Stand. e shpërnd.

Orari

Stand. e shpërnd.

ALTIAA

TIRANAENTRANGER

1000 Tirana

1-5
6

7

15:30
15:30

J+1
J+2

15:31-24:00
15:31-24:00
00:00-24:00

J+2
J+3

J+2

2000  Durrës
3000 Elbasan
4000  Shkodër
4500 Lezhë

1-5
1-5
1-5
1-5

6

7

15:30
15:30
15:30

15:30

15:30

J+1
J+1
J+1

J+1

J+2

15:31-24:00
15:31-24:00
15:31-24:00
15:31-24:00
15:31-24:00

00:00-24:00

J+2
J+2
J+2
J+2
J+3

J+2

5000 Berat
6000 Gjirokastër
7000 Korçç
8000  Mat
8500 Kukës
9000 Lushnje
9300 Fier
9400  Vlorë

9700  Sarandë
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

6

7
15:30
15:30
15:30

15:30
15:30
15:30
15:30

15:30
15:30

15:30

J+1
J+1
J+1
J+1

J+1

J+1
J+1
J+1

J+1

J+2

15:31-24:00
15:31-24:00
15:31-24:00
15:31-24:00

15:31-24:00
15:31-24:00
15:31-24:00
15:31-24:00

15:31-24:00

15:31-24:00

00:00-24:00

J+2
J+2
J+2
J+2

J+2
J+2
J+2
J+2

J+2

J+3

J+2


Kufizime: Të Dielat dhe ditët e festave zyrtare nuk ka shpërndarje

Letra jo prioritare tokësore

Zyra e
brëndshme
e shkëmbimit

Stand. e shpërnd. (kodi postar I zyrave postare-qëndër) 

Standartet e kontrolluara:

Dit e javës

Para orës

Standartet e shpërndarjes

Orari

Standartet e shpërndarjes

 

ALTIAA

TIRANAENTRANGER

1000 Tirana

1-5
6

19:00
19:00

J+1
J+2 

 

2000  Durrës
3000 Elbasan
4000 Shkodër
4500 Lezhë

1-5
1-5
1-5
1-5

6

19:00
19:00
19:00

19:00

19:00

J+1
J+1
J+1

J+1

J+2

 

 


5000 Berat
6000 Gjirokastër
7000 Korçë
8000 Mat
8500 Kukës
9000 Lushnje
9300 Fier
9400 Vlorë
9700 Sarandë

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

19:00
19:00
19:00

19:00
19:00
19:00
19:00

19:00
19:00

19:00   

J+1
J+1
J+1
J+1

J+1

J+1
J+1
J+1

J+1

J+2

 


Kufizime: Të Dielat dhe ditët e festave zyrtare nuk ka shpërndarje

Letër|EMS|Koliposta|Standartet e shperndarjes se objekteve postare|Rezultatet e Testeve te brendshme dhe te Jashtme |
Copyright 2018 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në 

                       Email