8
8

EMISIONET 2018 & TË DHËNAT TEKNIKE

//EMISIONET 2018 & TË DHËNAT TEKNIKE
EMISIONET 2018 & TË DHËNAT TEKNIKE 2018-05-04T13:49:23+00:00

Viti Mbarëkombëtar i Gjergj Kastriotit Skënderbeut – 2018

Data e emetimit: 05.05.2018
Emisioni përbëhet nga 1 pullë
Vlera e pullës: 250 lekë
Tirazhi: 34500 pulla (250-lekëshe)
Përmasat e pullës: 40 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 20 pulla në tabak (250-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me pullë: 400 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 370 lekë
Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO