8
8

EMISIONET 2018 & TË DHËNAT TEKNIKE

//EMISIONET 2018 & TË DHËNAT TEKNIKE
EMISIONET 2018 & TË DHËNAT TEKNIKE 2018-11-08T10:29:57+00:00

Viti Mbarëkombëtar i Gjergj Kastriotit Skënderbeut – 2018

Data e emetimit: 05.05.2018
Emisioni përbëhet nga 1 pullë
Vlera e pullës: 250 lekë
Tirazhi: 34500 pulla (250-lekëshe)
Përmasat e pullës: 40 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 20 pulla në tabak (250-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me pullë: 400 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 370 lekë
Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

  

Europa 2018 – Urat

Data e emetimit: 25.10.2018
Emisioni përbëhet nga 1 pullë dhe 1 bllok
Autor: Spiro Vllahu
Vlera e pullës: 200 lekë
Vlera e bllokut: 250 lekë
Tirazhi: 257500 pulla (200-lekëshe)
Tirazhi: 7500 blloqe (250-lekëshe)
Përmasat e pullës: 40 x 30 mm
Përmasat e bllokut: 80 x 60 mm, pulla në brendësi 40 x 30 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (200-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me pullë: 250 copë
Zarfe të ditës së parë me bllok: 250 copë
Karnete: 2500 copë (Pulla të përdorura në karnete 2500 copë, blloqe të përdorura në karnete 2500 copë)
Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 360 lekë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me bllok: 410 lekë
Karneti: 510 lekë
Shtypur në Shqipëri nga nga Adel CO

               

    

550-vjetori i vdekjes: Skënderbeu në gravurat europiane

Data e emetimit: 06.11.2018
Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla
Dizajner: Laert Kraja
Vlerat e pullave: 150 lekë dhe 250 lekë
Tirazhi: 135.000 pulla (150-lekëshe), 105.000 pulla (250-lekëshe)
Përmasat e pullës: 34 x 44 mm
Kompozimi i tabakut: 1 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 24 pulla në tabak (150-lekëshe), 24 pulla në tabak (250- lekëshe)
Zarfe të ditës së parë: 300 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 560 lekë
Shtypur në Shqipëri nga Adel CO