8
8

Ftesë për bashkëpunim

/Ftesë për bashkëpunim
Ftesë për bashkëpunim 2020-09-10T10:01:01+02:00

Posta Shqiptare, tashmë një kompani e konsoliduar në tregun e shërbimeve finaciare me një shtrirje kapilare në të gjithë vendin me 533 zyra postare, e pajisur për të vepruar edhe si institucion i parasë elektronike, shpreh interesin për bashkëpunim me Kompanitë e Sigurimeve që operojnë në tregun shqiptar të sigurimeve.

Ky interes shtrihet në drejtim të kryerjes së shërbimit të Agjentit në Sigurime dhe ofrimin për klientët të produkteve të këtyre kompanive, në shfrytëzim të avantazheve konkurruese mbi disponimin e burimeve, mjeteve, logjistikës dhe shtrirjes në të gjithë Republikën e Shqipërisë.

Ftojmë të gjitha Kompanitë e Sigurimeve të zgjedhin Postën Shqiptare si partner strategjikë për ofrimin e shërbimeve të tyre, duke i’u garantuar cilësi dhe korrektësi në ofrimin e shërbimit.

Për çdo pyetje apo informacion, mund të na kontaktoni në numrat tanë të kontaktit:

+355695753242

+355 682044727

+355 682044707