8
8
Historiku 2018-03-07T15:46:54+00:00

  

5 maj 1913

Vihet në qarkullim pulla e parë postare shqiptare, e cila është një vulë me ngjyrë të zezë, me të cilën u shtypen 2232
zarfe, duke krijuar në këtë mënyrë simbolin e saj të pazëvendësueshëm edhe në ditën e sotme.

7 korrik 1913

Kërkesa zyrtare për t’u anëtarësuar në Bashkimin Postar Universal dhe Bashkimin Ndërkombëtar të Telekomunikacioneve, anëtarësim i cili u bë i mundur në vitin 1922.

Bern 30 prill 1921

Njoftimin e zyrës ndërkombëtarë të Unionit të Përbotshëm Postar për  Drejtorinë e Përgjithshme të PTT të Shqipërisë mbi pranimin e kërkesës së palës shqiptare lidhur me korrespondencën postare.

22 korrik 1924

Krijohet shoqëria “Lidhja e Post-Telegrafistëve të Shqipërisë” e cila në kongresin saj të jashtëzakonshëm më 27 korrik –
4 gusht 1924 aprovoi statutin dhe rregulloret përkatëse, që synonin sigurimin dhe mbrojtjen e të drejtave të punonjësve
të PTT-së.

Tiranë, 12 nëntor 1936

Vendimi i Këshillit të Ministrave për hartimin e ligjit postar.

Tiranë, 20 maj 1947

Vendimi i Këshillit të Ministrave për miratimin e rregullores për shërbimin postar dhe telefonik.

Tiranë, 25 korrik 1979

Dekreti i Presidiumit të Kuvendit Popullor për aderimin në ndryshimet e miratuara nga Kongresi XVII i Bashkimit Postar Ndërkombëtar.

Tiranë 26 korrik 1991

Urdhri i Drejtorit të Përgjithshëm të PTT për krijimin e Ndërmarrjes së Postave Shqiptare.

Tiranë, 1992

Shërbimet e telekomunikacioneve ndahen nga ato postare në përputhje me rekomandimet ndërkombëtare.

Tiranë, 1996

Posta Shqiptare fillon të ofrojë për të parën herë shërbimet financiare.

Tiranë, 29 dhjetor 1998

Urdhri i Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit “Për Transformimin e ndërmarrjes Posta Shqiptare Tiranë në shoqërinë anonime Alba Post.

Tiranë, 18 maj 2001

Urdhri i Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit “Për ndryshimin e statutit të Alba Post në shoqërinë anonime
Posta Shqiptare Sh.a

Tiranë, 30 nëntor 2011

Urdhri i Ministrisë së Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës “Për Miratimin e Statusit të Shoqërisë Posta Shqiptare Sh.a.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Deklarata
in evidence
njoftime
Uncategorized @sq