8
8
Mënyrat e pagesës 2018-04-30T10:51:11+00:00

POSTA SHQIPTARE / SEKTORI FILATELIK

Të nderuar klientë,
Porositë tuaja mund të na i dërgoni në një nga mënyrat që vijojnë :
Me email në adresën tonë:
“Posta Shqiptare” / Sektori i filatelisë / Rruga “Reshit Çollaku”. Nr.4 / 1001 Tiranë / SHQIPËRI
Me Fax në numrin : +355 (4) 2232 133
Me email : [email protected], [email protected] dhe [email protected]

PAGESAT

Për porosinë tuaj, ju duhet të bëni parapagesë në EURO, USD ose monedha të tjera të konvertuara në EURO.
Ju mund të dërgoni para:
Nëpërmjet Eurogiro-s, në çdo zyrë postare nga Italia, Greqia, Lituania, Spanja, Franca, Zvicra, Gjermania, Rumania, Turqia, Bullgaria, Polonia, Sllovenia, Hungaria, Brazili, Bosnja-Hercegovina.

Me transfertë bankare në Raiffeisen Bank:
*Posta Shqiptare, Sektori i Filatelisë, Rruga “Rreshit Çollaku”, Nr. 4, Tiranë,Shqipëri, llogaria Bankare Nr. 800 2000 873 (në Euro) ose 800 0000 873 (në USD), Kodi SWIFT SGSBALTX , IBAN AL70202110130000008002000873

Për transfertat telegrafike ju duhet të merrni parasysh komisionet e transfertave bankare.

Ju falenderojmë për interesimin tuaj.