8
8

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga APt

//Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga APt

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga APt

  • Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga AP
  • Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve
  • Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim
2021-03-31T09:11:44+02:00

About the Author: