8
8

New EMISIONE 2013 TË DHËNAT TEKNIKE

/New EMISIONE 2013 TË DHËNAT TEKNIKE
New EMISIONE 2013 TË DHËNAT TEKNIKE 2019-10-26T12:38:14+02:00
header

EMISIONE 2013 TË DHËNAT TEKNIKE

100-VJETORI I VDEKJES SË NIKOLLA NAÇOS

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 1(një) pamje
Vlera e serisë: 200 lekë
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë: 430 lekë
Data e emetimit: 18.12.2013
Tirazhi filatelik: 3800 seri
Tirazhi shërbim postar: 5.000 pulla (200-lekëshe)
FDC: 200 copë
Autor: Ylli Beqiri
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

ZBULIME TË REJA ARKEOLOGJIKE

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 4 (katër) pamje
Vlerat e serisë: 20 lekë, 90 lekë, 100 lekë dhe 120 lekë
Përmasat e pullës: 43 x 31 mm
Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: 560 lekë
Data e emetimit: 06.12.2013
Tirazhi filatelik: 4800 seri
Tirazhi shërbim postar: 30.000 pulla (20-lekëshe)
Zarfi i ditës së parë: 200 copë
Autor: Bertrand Shijaku
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

ALBANOLOGË TË HUAJ

Emisioni përbëhet nga 1 (një) seri me 3(tre) pamje
Vlerat e serisë: 10 lekë, 100 lekë dhe 150 lekë
Përmasat e pullës: 43 x 31 mm
Kompozimi i tabakut: 3 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: 490 lekë
Data e emetimit: 25.11.2013
Tirazhi filatelik: 4800 seri
Tirazhi shërbim postar: 100.000 pulla (10-lekëshe)
Zarfi i ditës së parë: 200 copë
Autor: Naxhi Bakalli
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

100-VJETORI I PULLËS SË PARË POSTARE

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2 (dy) pamje
Vlerat e serisë: 120 lekë dhe 150 lekë
Përmasat e pullës: 31 x 43 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Data e emetimit: 05.05. 2013
Tirazhi filatelik: 6450 seri
Tirazhi shërbim postar: 5000 pulla (120-lekëshe)
Karnete: 2250 copë (një seri në karnetë)
FDC: 400 copë
Autor: Laert Kraja

KAMPIONATI BOTËROR I ATLETIKËS – MOSKË, GUSHT 2013

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2(dy) pamje dhe 1(një) bllok
Vlerat e serisë: 30 lekë dhe 200 lekë
Vlera e bllokut: 250 lekë
Përmasat e pullës: 31 x 43 mm
Përmasat e bllokut: 90 x 70 mm, pulla në brendësi, 31 x 43 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë me seri: 460 lekë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 480 lekë
Data e emetimit: 27.08.2013
Tirazhi filatelik: 4800 seri
Tirazhi filatelik: 4800 blloqe
Tirazhi shërbim postar: 5000 pulla (200-lekëshe)
FDC me seri: 200 copë
FDC me bllok: 200 copëAutor: Gentjan Gjikopulli
Shtypur në Shqipëri nga “Adel Co”

100-VJETORI I LINDJES SË VEDAT KOKONËS

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 1(një) pamje
Vlera e serisë: 150 lekë
Përmasat e pullës: 43 x 31 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë: 380 lekë
Data e emetimit: 30.08.2013
Tirazhi filatelik: 4800 seri
Tirazhi shërbim postar: 50.000 pulla (150-lekëshe)
FDC: 200 copë
Autor: Endi Bulku
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

EUROPA 2013- MJETET POSTARE

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2 (dy) pamje
Vlerat e serisë: 80 lekë dhe 200 lekë
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 5 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: lekë
Data e emetimit: 04.10.2013
Tirazhi filatelik: 13750 seri
Tirazhi shërbim postar: 50000 pulla (80-lekëshe)
Karnete: 4000 copë
FDC: 250 copë
Autor: Laert Kraja

100-VJETORI I POLICISË SHQIPTARE 

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2 (dy) pamje
Vlerat e serisë: 10 lekë dhe 250 lekë
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: 490 lekë
Data e emetimit: 18.10.2013
Tirazhi filatelik: 4800 seri
Tirazhi shërbim postar: 100000 pulla (10-lekëshe)
FDC: 200 copë
Autor: Gentjan Gjikopulli

TULIPA ALBANICA KIT TAN& SHUKA (TULIPANI SHQIPTAR)

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 3(tre) pamje
Vlerat e serisë: 20 lekë, 90 lekë dhe 150 lekë
Përmasat e pullës: 34 x 44 mm
Kompozimi i tabakut: 3 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: 490 lekë
Data e emetimit: 30.10.2013
Tirazhi filatelik: 4800 seri
Tirazhi shërbim postar: 70000 pulla (20-lekëshe)
FDC: 200 copë
Autor: Bertrand Shijaku
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

LOJËRAT XVII MESDHETARE 2013 – MERSIN, TURQI

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2 (dy) pamje dhe 1(një) bllok
Vlerat e serisë: 90 lekë dhe 150 lekë
Vlera e bllokut: 200 lekë
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Përmasat e bllokut: 80 x 60 mm, pulla në brendësi, 40 x 30 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Zarfi i ditës së parë me seri: 470 lekë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 430 lekë
Data e emetimit: 06.11.2013
Tirazhi filatelik: 4800 seri
Tirazhi filatelik: 4800 blloqe
Tirazhi shërbim postar: 20000 pulla (90-lekëshe)
Zarfi i ditës së parë me seri: 200 copë
Zarfi i ditës së parë me bllok: 200 copë
Autor: Bertrand Shijaku
Shtypur në Shqipëri nga “Adel Co”