8
8

New EMISIONET 2017 & TË DHËNAT TEKNIKE

/New EMISIONET 2017 & TË DHËNAT TEKNIKE
New EMISIONET 2017 & TË DHËNAT TEKNIKE 2019-07-30T11:21:17+00:00
header

EMISIONE 2017 TË DHËNAT TEKNIKE

28- JANARI, DITA EUROPIANE E MROJTJES SË TË DHËNAVE PERSONALE

Emisioni përbëhet nga 1(një) pullë
Data e emetimit: 28.12.2017
Autor: Artion Baboçi
Vlera e pullës: 2500 lekë
Tirazhi: 53500 pulla (2500-lekëshe)
Përmasat e pullës: 40 x 30 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (2500-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me pullë: 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 2620 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

ARTI SHQIPTAR – VIZATIMI

Emisioni përbëhet nga 1 (një) seri me 8( tetë) pulla
Data e emetimit: 27.12.2017
Veprat: Fondi i Galerisë Kombëtare të Arteve
Vlerat e pullave: 30 lekë, 40 lekë, 50 lekë, 80 lekë, 90 lekë, 100 lekë, 180 lekë dhe 190 lekë
Tirazhi: 254.000 pulla (30-lekëshe), 4.000 pulla (40-lekëshe), 404.000 pulla (50-lekëshe), 224.000 pulla (80-lekëshe), 4.000 pulla (90-lekëshe), 334.000 pulla (100-lekëshe), 104.000 pulla (180-lekëshe), 84.000 pulla (190-lekëshe)
Përmasat e pullave: 44 x 34 mm, 34 x 44 mm, 34 x 44 mm, 34 x 44 mm, 31 x 43 mm, 31 x 43 mm, 31 x 43 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 24 pulla në tabak (30-lekëshe), 24 pulla në tabak (50- lekëshe), 24 pulla në tabak (80-lekëshe), 24 pulla në tabak (100-lekëshe), 24 pulla në tabak (180-lekëshe), 24 pulla në tabak (190-lekëshe),
Zarfe të ditës së parë: 250 + 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 1000 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

ARTIZANATI KOMBËTAR SHQIPTAR –PUNIME NË QELQ

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 4 pulla dhe 1 bllok
Data e emetimit: 
23.12.2017
Autor: Xhoan Guga
Vlerat e pullave: 5 lekë, 40 lekë, 90 lekë dhe 130 lekë
Vlera e bllokut: 200 lekë
Tirazhi: 73.500 pulla (5-lekëshe), 3.500 pulla (40-lekëshe), 3.500 pulla (90-lekëshe), 133.500 pulla (130-lekëshe)
Tirazhi: 3500 blloqe (200-lekëshe)
Përmasat e pullës: 40 x 40 mm
Përmasat e bllokut: 80 x 60 mm, pulla në brendësi 40 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar:20 pulla në tabak (5-lekëshe), 20 pulla në tabak (130-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me seri: 250 copë
Zarfe të ditës së parë me bllok: 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 385 lekë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me bllok: 320 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

FAUNA SHQIPTARE – SPECIE TË RREZIKURA

Emisioni përbëhet nga 1(një) pullë dhe 1(një) bllok
Data e emetimit:
 21.12.2017
Autor: Rigels Lulo
Vlera e pullës: 120 lekë
Vlera e bllokut: 190 lekë
Tirazhi: 303.000 pulla (120-lekëshe)
Tirazhi: 3000 blloqe (190-lekëshe)
Përmasat e pullës: 40 x 30 mm
Përmasat e bllokut : 80 x 60 mm, pulla në brendësi 40 x 30 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (120-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me pullë: 250 copë
Zarfe të ditës së parë me bllok: 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 240 lekë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me bllok: 310lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

EMIGRACIONI DHE DIASPORA SHQIPTARE NË DITËN NDËRKOMBËTARE TË EMIGRACIONIT

Emisioni përbëhet nga 1 (një) seri me 2(dy) pulla
Data e emetimit: 
18.12.2017
Autor: Petraq Papa
Vlerat e pullave: 60 lekë dhe 250 lekë
Tirazhi: pulla (60-lekëshe), pulla (250-lekëshe)
Përmasat e pullës: 34 x 44 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 24 pulla në tabak (250-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me seri: 300 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 725 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

KAMPIONATI BOTËROR I SPORTEVE UJORE 2017

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 2 (dy) pulla
Data e emetimit: 15.12.2017
Autor: Bertrand Shijaku
Vlerat e pullave: 60 lekë dhe 90 lekë
Tirazhi: 124.000 pulla (60-lekëshe), 4.000 pulla (90-lekëshe)
Përmasat e pullës: 42.5 x 26.5 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 36 pulla në tabak (60-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë: 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 270 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

FIGURA TË SHQUARA NDËRKOMBËTARE

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 3 (tre) pulla
Data e emetimit: 12.12.2017
Autor: Llazar Taçi
Vlerat e pullave : 20 lekë, 90 lekë dhe 140 lekë
Tirazhi: 183.000 pulla (20-lekëshe), 3000 pulla (90-lekëshe), 73.000 pulla (140-lekëshe)
Përmasat e pullës: 43 x 31 mm
Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 24 pulla në tabak (20-lekëshe), 24 pulla në tabak (140- lekëshe)
Zarfe të ditës së parë: 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 370 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

FIGURA TË SHQUARA KOMBËTARE 

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 4 pulla
Data e emetimit:
 05.12.2017
Autor: Artion Baboçi
Vlerat e pullave: 10 lekë, 40 lekë, 70 lekë dhe 90 lekë
Tirazhi: 202.500 pulla (10-lekëshe), 2500 pulla (40-lekëshe), 502.500 pulla (70-lekëshe), 2500 pulla (90-lekëshe)
Përmasat e pullës: 34 x 44 mm
Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 24 pulla në tabak (10-lekëshe), 24 pulla në tabak (70-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë: 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 330 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

TURIZMI SHQIPTAR

Emisioni përbëhet nga 1(seri) seri me 2(dy) pulla
Data e emetimit:
 24.11.2017
Autor: Artion Baboçi
Vlerat e pullave: 40 lekë dhe 1000 lekë
Tirazhi: 4.500 pulla (40-lekëshe), 104.500 pulla (1000-lekëshe)
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 24 pulla në tabak (1000-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë: 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 1160 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

EUROPA 2017 – KËSHTJELLAT

Emisioni përbëhet nga 1(një) pullë dhe 1(një) bllok
Data e emetimit:
 18.11.2017
Autor: Gentjan Gjikopulli
Vlera e pullës: 200 lekë
Vlera e bllokut: 250 lekë
Tirazhi: 155500 pulla (200-lekëshe)
Tirazhi: 5500 blloqe (250-lekëshe)
Përmasat e pullës: 40 x 30 mm
Përmasat e bllokut:80 x 60 mm, pulla në brendësi 40 x 30 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (200-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me pullë: 250 copë
Zarfe të ditës së parë me bllok: 250 copë
Karneti: 1000 copë (pulla të përdorura në karnete 1000 copë, blloqe të përdorura në karnete 1000 copë)
Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 320 lekë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me bllok: 370lekë
Karneti: 510 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

FLORA SHQIPTARE

Emisioni përbëhet nga 1 (një) seri me 2(dy) pulla
Data e emetimit: 
01.11.2017
Autor: Petraq Papa
Vlerat e pullave: 150 lekë dhe 250 lekë
Tirazhi: 153.000 pulla (150-lekëshe), 103.000 pulla (250-lekëshe)
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (150-lekëshe), 28 pulla në tabak (250-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë: 250 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 520 lekë
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”