8
8

Rreth Autoritetit

//Rreth Autoritetit

Rreth Autoritetit

Posta Shqiptare sh.a është shoqëria më e madhe tregtare që operon në tregun e shërbimeve  postare dhe financiare. Ndër vite, Posta Shqiptare nuk ka patur në fokus vetëm aktivitetin tregtar, por ka shërbyer si një ndërmjetëse  vitale midis biznesit, qytetarëve dhe institucioneve.

Pika jonë më e fortë në treg është rrjeti prej 533 zyrash të shtrira në të gjithë Shqipërinë, të cilat nuk do të operonin dot pa stafin përkatës, çka do të thotë se ne kemi edhe një numër shumë të madh punonjësish, rreth 2569.

Qëllimi ynë është konsolidimi i pozicionit dhe rritja e reputacionit të kompanisë në tregun e shërbimeve, duke synuar arritjen e standarteve në të njëjtin nivel me Postat homologe të rajonit e më gjerë.

SkemëTabelë e funksioneve, detyrave dhe kompetencave të drejtorëve/ive, arsimit, kualifikimet e drejtuesve.

Struktura e pagave Drejtoria e Përgjithshme.

Struktura e pagave kategoria e dytë.

Struktura e pagave kategoria e parë.

Struktura e pagave qendra tranzite.

Struktura kategoria e parë e degëve.

Struktura kategoria e dytë e degëve.

Struktura pagave Filiali Tiranë.

Struktura e Drejtorise se Pergjithshme me pagat 2019

Struktura e Drejtorise se Pergjithshme 2020

Struktura Hibrid Mail

Struktura 2020 filiale kat I,

Organigrama Drejtoria e Pergjithshme

 

 

 

2021-03-31T09:14:59+02:00

About the Author: