Mode
Saturday, March 24, 2018

Struktura

Emisionet 2017 & Të Dhënat Teknike

 

28 Janari, Dita Europiane e Mbrojtjes së të Dhënave Personale

Data e emetimit: 28.12.2017

Emisioni përbëhet nga 1 pullë

Autor: Artion Baboçi

Vlera e pullës: 2500 lekë

Tirazhi: 53500 pulla (2500-lekëshe)

Përmasat e pullës: 40 x 30 mm

Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (2500-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë me pullë: 250 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 2620 lekë

Shtypur në Shqipëri  nga Adel CO  

 

                  

Arti shqiptar - Vizatimi


Data e emetimit: 27.12.2017

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 8 pulla

Veprat: Fondi i Galerisë Kombëtare të Arteve

Vlerat e pullave: 30 lekë, 40 lekë, 50 lekë, 80 lekë, 90 lekë, 100 lekë, 180 lekë dhe 190 lekë

Tirazhi: 254.000 pulla (30-lekëshe), 4.000 pulla (40-lekëshe), 404.000 pulla (50-lekëshe), 224.000 pulla (80-lekëshe), 4.000 pulla (90-lekëshe), 334.000 pulla (100-lekëshe), 104.000 pulla (180-lekëshe), 84.000 pulla (190-lekëshe)

Përmasat e pullave: 44 x 34 mm, 34 x 44 mm,  34 x 44 mm, 34 x 44 mm, 31 x 43 mm, 31 x 43 mm, 31 x 43 mm

Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 24 pulla në tabak (30-lekëshe), 24 pulla në tabak (50- lekëshe), 24 pulla në tabak (80-lekëshe), 24 pulla në tabak (100-lekëshe), 24 pulla në tabak (180-lekëshe), 24 pulla në tabak (190-lekëshe),

Zarfe të ditës së parë: 250 + 250 copë 

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 1000 lekë

Shtypur në Shqipëri  nga Adel CO

      

       

Artizanati kombëtar shqiptar – Punimet në qelq
Data e emetimit: 23.12.2017

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 4 pulla dhe 1 bllok

Autor: Xhoan Guga

Vlerat e pullave: 5 lekë, 40 lekë, 90 lekë dhe 130 lekë

Vlera e bllokut: 200 lekë

Tirazhi: 73.500 pulla (5-lekëshe), 3.500 pulla (40-lekëshe), 3.500 pulla (90-lekëshe), 133.500 pulla (130-lekëshe)

Tirazhi: 3500 blloqe (200-lekëshe)

Përmasat e pullës: 40 x 40 mm

Përmasat e bllokut: 80 x 60 mm, pulla në brendësi 40 x 40 mm

Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 20 pulla në tabak (5-lekëshe), 20 pulla në tabak (130-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë me seri: 250 copë 

Zarfe të ditës së parë me bllok: 250 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 385 lekë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me bllok: 320 lekë

Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

  

    

Fauna shqiptare - Specie të rrezikuara

Data e emetimit: 21.12.2017

Emisioni përbëhet nga 1 pullë dhe 1 bllok

Autor: Rigels Lulo

Vlera e pullës: 120 lekë

Vlera e bllokut: 190 lekë

Tirazhi: 303.000 pulla (120-lekëshe)

Tirazhi: 3000 blloqe (190-lekëshe)

Përmasat e pullës: 40 x 30 mm

Përmasat e bllokut : 80 x 60 mm, pulla në brendësi  40 x 30 mm

Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (120-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë me pullë: 250 copë 

Zarfe të ditës së parë me bllok: 250 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 240 lekë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me bllok: 310lekë

Shtypur në Shqipëri  nga Adel CO  

 

Emigracioni dhe diaspora shqiptare në Ditën Ndërkombëtare të Emigracionit


Data e emetimit: 18.12.2017 
Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla
Autor: Petraq Papa
Vlerat e pullave: 60 lekë dhe 250 lekë
Tirazhi: pulla (60-lekëshe),  pulla (250-lekëshe)
Përmasat e pullës: 34 x 44 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 24 pulla në tabak (250-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me seri: 300 copë 
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 725 lekë
Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

  

Kampionati Botëror i Sporteve Ujore 2017   


Data e emetimit: 15.12.2017 

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla

Autor: Bertrand Shijaku

Vlerat e pullave: 60 lekë dhe 90 lekë

Tirazhi: 124.000 pulla (60-lekëshe), 4.000 pulla (90-lekëshe)

Përmasat e pullës: 42.5 x 26.5 mm

Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 36 pulla në tabak (60-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë: 250 copë 

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 270 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO  

   

Figura të shquara ndërkombëtare

Data e emetimit: 12.12.2017 

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 3 pulla

Autor: Llazar Taçi

Vlerat e pullave : 20 lekë, 90 lekë dhe 140 lekë

Tirazhi: 183.000 pulla (20-lekëshe), 3000 pulla (90-lekëshe), 73.000 pulla (140-lekëshe)

Përmasat e pullës: 43 x 31 mm

Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 24 pulla në tabak (20-lekëshe), 24 pulla në tabak (140- lekëshe)            

Zarfe të ditës së parë: 250 copë 

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 370 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

  

Figura të shquara kombëtare

            

Data e emetimit: 05.12.2017 

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 4 pulla

Autor: Artion Baboçi

Vlerat e pullave: 10 lekë, 40 lekë, 70 lekë dhe 90 lekë

Tirazhi: 202.500 pulla (10-lekëshe), 2500 pulla (40-lekëshe), 502.500 pulla (70-lekëshe), 2500 pulla (90-lekëshe)

Përmasat e pullës: 34 x 44 mm

Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 24 pulla në tabak (10-lekëshe), 24 pulla në tabak (70-lekëshe)            

Zarfe të ditës së parë: 250 copë 

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 330 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

 

Turizmi shqiptar

Data e emetimit: 24.11.2017 

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla

Autor: Artion Baboçi

Vlerat e pullave: 40 lekë dhe 1000 lekë

Tirazhi: 4.500 pulla (40-lekëshe), 104.500 pulla (1000-lekëshe)

Përmasat e pullës: 44 x 34 mm

Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 24 pulla në tabak (1000-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë: 250 copë 

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 1160 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO


     

   

  

Europa 2017-Kështjellat

Data e emetimit: 18.11.2017

Emisioni përbëhet nga 1 pullë dhe 1 bllok

Autor: Gentjan Gjikopulli

Vlera e pullës: 200 lekë

Vlera e bllokut: 250 lekë

Tirazhi: 155500 pulla (200-lekëshe)

Tirazhi: 5500 blloqe (250-lekëshe)

Përmasat e pullës: 40 x 30 mm

Përmasat e bllokut: 80 x 60 mm, pulla në brendësi  40 x 30 mm

Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (200-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë me pullë: 250 copë

Zarfe të ditës së parë me bllok: 250 copë

Karneti: 1000 copë (pulla të përdorura në karnete 1000 copë, blloqe të përdorura në karnete 1000 copë)

Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 320 lekë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me bllok: 370lekë

Karneti: 510 lekë

Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO   

Flora shqiptare

Data e emetimit: 01.11.2017

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla

Autor: Petraq Papa

Vlerat e pullave: 150 lekë dhe 250 lekë

Tirazhi: 153.000 pulla (150-lekëshe), 103.000 pulla (250-lekëshe)

Përmasat e pullës: 30 x 40 mm

Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (150-lekëshe), 28 pulla në tabak (250-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë: 250 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 520 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO 

Emisionet 2010|Emisionet 2011|Emisionet 2012|Emisionet 2013|Emisionet 2014|Emisionet 2015|Emisionet 2016|Emisionet 2017 |
Copyright 2018 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në 

                       Email