Shërbime

Instalo aplikacionin e- Posta dhe paguaj për vete dhe për të afërmit e tu:

 • OSHEE
 • Ujësjellës
 • Gjobat e kundravajtjeve rrugore
 • Shërbimet doganore
 • Shërbimet tatimore
 • Pagesa e faturave të çerdheve/kopshteve
 • Rimbushje e numrave One Telecommunication
 • Pagesa e faturave të Albtelecom
 • Transfertë parash nga portofoli yt elektronik drejt një tjetri
 • Gjurmim në kohe reale të dërgesave postare në pritje dhe në dërgim
 • Njoftim në kohë reale për statusin/vendndodhjen e dërgesave postare në pritje dhe dërgim
 • Njoftim në kohë reale për çdo pagesë të kryer nga llogaria e portofolit elektronik
 • Historik i veprimeve të kryera nga portofoli elektronik, jo vetëm në menunë e aplikacionit, por i disponueshëm për t’u dërguar edhe me postë elektronike direkt në e-mailin e klientit.

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X