Treguesi i Cilësisë - Ora e Fundit e Grumbullimit të Postës në Zyrat Postare Qytet sipas Filialeve/Degëve

   POSTA   SHQIPTARE   SH.A. 

   STANDARDET   E  SHËRBIMIT   UNIVERSAL   POSTAR 

   TË  NDERUAR  KLIENTË  !

 

OBJEKTET  QË  JU DO TË POSTONI  NGA  ORA  08.00  DERI NË *ORËN E  FUNDIT TË GRUMBULLIMIT TË POSTËS NË  ZYRAT  POSTARE, DO TË SHPËRNDAHEN SIPAS  DESTINACIONEVE  QË  JU  DËSHIRONI  NË  AFATET  KOHORE  SI MË POSHTË:

I.          BRENDA  VENDIT

  • NË  QYTETIN   TUAJ  -  BRËNDA   ORËS  14:00  TË DITËS  SË  NESËRME.
  • NË  TË  GJITHA   QYTETET  E  TJERA  TË  VENDIT  TONË  -  BRENDA  DITËS  SË  NESËRME ( PËR 24 ORË).
  • NË  FSHATRA – MESATARISHT   DERI  NË  3 DITË  PUNE.

 

II.            JASHTË  VENDIT

II/1       PËR  OBJEKTE  POSTARE   LETËR

  • NË  EUROPË  –  MESATARISHT  PËR 6 – 7  DITË  PUNE.
  • NE AMERIKË / AZI / AFRIKË  -  MESATARISHT   PËR  8 - 10  DITË  PUNE.

    II/2       PËR  OBJEKTET  POSTARE   PAKETË   DHE   KOLI

  • NË  EUROPË –  MESATARISHT  PËR  7 - 10  DITË  PUNE.
  • NË AMERIKË / AZI / AFRIKË  - MESATARISHT   PËR  10 – 14  DITË  PUNE.

 

  • Shënim: Ora e Fundit e Grumbullimit (OFG) të postës, në zyrat postare, është Tregues i Cilësisë të Standardeve të Shërbimit Universal Postar. Objektet postare të pranuara para (OFG) do të vijohen në Sektorët e Shpërndarësisë të Filialeve/Degëve ose do të transportohen  në Qendrën Tranzite (Vorë) Tiranë, për tu shpërndarë ditën e nesërme sipas  destinacioneve  përkatëse: Brenda  dhe Jashtë  vendit tone.
  • Orët e Fundit të Grumbullimit të objekteve postare, sipas Zyrave Postare Qytet, paraqiten  bashkangjtur  sipas  Filialeve / Degëve  në varësi.

 

   POSTA  SHQIPTARE  SH.A.  JU OFRON  SHPEJTËSI , SIGURI , CILËSI

   DHE  DËRGON  OBJEKTIN  POSTAR  ATJE  KU  JU   DËSHIRONI !

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X