Përse e-Posta?

Me aplikacionin “ePosta” kemi zgjedhur ta çojmë me tej besimin që keni ndaj nesh!

Tashmë biznesi mund t’i kryejë dhe t’i kontrollojë pagesat utilitare, tatimore, doganore dhe jo vetëm, direkt nga telefoni i tij.

Link e-Posta: https://eposta.postashqiptare.al/

Duke krijuar portofolin elektronik të biznesit zgjedh mënyrën më të thjeshtë dhe komode për të lehtësuar proceset financiare të biznesit tënd sepse:

 

  • 0 komision për mirëmbajtje llogarie.
  • 0 komision për pagesën e OSHEE.
  • Komisionet më të ulëta në treg për pagesat e shërbimeve utilitare
  • Konfirmim në kohë reale i pagesave edhe me email.
  • Kontroll dhe verifikimi i historikut të veprimeve.
  • Eshte i thjeshtë dhe komod në përdorim, mjafton të disponosh një smartphone (android ose iOS) dhe lidhjen me internet.
  • I aksesueshëm nga kudo që ndodhesh (brenda-jashtë Shqipërisë) dhe në çdo kohë.
  • I sigurtë dhe transparent (dy-hapa verifikimi të profilit).
  • Të njofton në kohë reale për çdo pagesë të kryer.
  • Informacion në kohë reale mbi të gjitha lëvizjet e  llogarisë tënde.

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X