90-VJETORI I VDEKJES SË ELEZ ISUFIT

Emisioni përbëhet nga 1(një) seri me 1(një) pamje
Vlera e serisë: 1000 lekë
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Zarfi i ditës së parë: 1365 lekë
Data e emetimit: 29.12.2014
Tirazhi filatelik: 2800 seri
Tirazhi shërbim postar: 10.000 pulla (1000-lekëshe)
Zarfi i ditës së parë: 150 copë
Autor: Petraq Papa
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X