OBJEKTE MUZEORE – IKONOSTASE NË MURATURË

Emisioni përbëhet nga 1 (një) seri me 6 (gjashtë) pamje
Vlerat e serisë: 10 lekë, 30 lekë, 40 lekë, 70 lekë, 90 lekë dhe 100 lekë
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut: 1seri në tabak
Zarfi i ditës së parë: 705 lekë
Karneti : 735 lekë
Data e emetimit: 24.12.2014
Tirazhi filatelik: 4800 seri
Tirazhi shërbim postar: 350.000 pulla (40-lekëshe)
Karnete: 3000 copë
Tabak karneti: 2000 copë
Zarfi i ditës së parë: 200 copë
Autor: Laert Kraja
Shtypur në Shqipëri nga “Adel CO”

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X