75 VJETORI I ÇLIRIMIT TË SHQIPËRISË

Data e emetimit: 10.02.2020
Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla
Autor: Gentian Gjikopulli
Vlerat e pullave: 50 lekë dhe 250 lekë
Tirazhi: 3.000 pulla (50-lekëshe), 13.000 pulla (250-lekëshe)
Përmasat e pullës: 40 x 30 mm
Kompozimi i tabakut: 1 seri në tabak 100 x 75 mm
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak (250-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë: 300 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë: 600 lekë
Dosje: 200 copë (Dosja ka një seri dhe një zarf të ditës së parë)
Çmimi i dosjes: 1015 lekë
Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X