Europa 2020 – RRUGET E LASHTA POSTARE

Data e emetimit: 22.02.2021
Emisioni përbëhet nga 1 pullë dhe 1 bllok
Autor: Artion Baboçi
Vlera e pullës: 150 lekë
Vlera e bllokut: 250 lekë
Tirazhi: 69.000 pulla (150-lekëshe), 9000 blloqe (250-lekëshe)
Përmasat e pullës: 40 x 30 mm
Përmasat e bllokut: 80 x 60 mm, pulla në brendësi 40 x 30 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak (150-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me seri: 250 copë
Zarfe të ditës së parë me bllok: 250 copë
Karnete: 2500 copë (Seri të përdorura në karnete 2500 copë, blloqe të përdorura në karnete 2500 copë)
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 390 lekë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 490 lekë
Karneti: 475 lekë
Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X