250 VJETORI I LINDJES SE SE LUDWIG VAN BEETHOVEN

Data e emetimit: 05.03.2021
Emisioni përbëhet nga 1 pullë dhe 1 bllok
Autor: Gentian Gjikopulli
Vlera e pullës: 180 lekë
Vlera e bllokut: 200 lekë
Tirazhi: 55.000 pulla (180-lekëshe), 5000 blloqe (200-lekëshe)
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Përmasat e bllokut: 60 x 80 mm, pulla në brendësi 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak (180-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me seri: 200 copë
Zarfe të ditës së parë me bllok: 200 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 420 lekë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me bllok: 440 lekë
Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X