Flora Shqiptare

Data e emetimit: 05.03.2021
Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla
Autor: Artion Baboçi
Vlera e pullave: 60 lekë dhe 130 lekë
Tirazhi: 123.000 pulla (60-lekëshe), 3.000 pulla (130-lekëshe)
Përmasat e pullës: 30 x 40 mm
Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar: pulla në tabak (200-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me seri: 150 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 430 lekë
Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X