EUROMED POSTAR 2020 – Gastronomia tradicionale në Mesdhe

Data e emetimit:30.03.2021
Emisioni përbëhet nga 1 seri me 4 pulla
Autor:Petraq Papa
Vlera e pullave:10 lekë, 80 lekë, 90 lekë dhe 120 lekë
Tirazhi:4.000 pulla (10-lekëshe), 134.000 pulla (80-lekëshe), 4.000 pulla (90-lekëshe), 4.000 pulla (120-lekëshe)
Përmasat e pullës:40 x 40 mm
Kompozimi i tabakut:2 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar:pulla në tabak (80-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me seri: 150 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 540 lekë
Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X