Turizmi shqiptar – Pazaret

Data e emetimit:12.04.2021
Emisioni përbëhet nga 1 seri me 4 pulla
Autor:Petraq Papa
Vlera e pullave:10 lekë, 40 lekë, 50 lekë dhe 200 lekë
Tirazhi:3.500 pulla (10-lekëshe), 3.500 pulla (40-lekëshe), 3.500 pulla (50-lekëshe), 63.500 pulla (200-lekëshe)
Përmasat e pullës:44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut:2 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar:28 pulla në tabak (200-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me seri: 150 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 540 lekë
Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X