Arritjet botërore në zhvillimet teknologjike – Robotika

Data e emetimit:19.04.2021
Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla
Autor:Gentian Gjikopulli
Vlera e pullave:140 lekë dhe 190 lekë
Tirazhi:83.500 pulla (140-lekëshe), 3.500 pulla (190-lekëshe)
Përmasat e pullës:34 x 44 mm
Kompozimi i tabakut:4 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar:28 pulla në tabak (140-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me seri: 150 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 570 lekë
Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X