Arkitektura e bankave në Shqipëri

Data e emetimit:28.04.2021
Emisioni përbëhet nga 1 seri me 4 pulla
Autor:Laert Kraja
Vlera e pullave:20 lekë, 30 lekë, 80 lekë dhe 120 lekë
Tirazhi:3000 pulla (20-lekëshe), 3000 pulla (30-lekëshe), 3000 pulla (80-lekëshe), 153.000 pulla (120 lekëshe)
Përmasat e pullës:44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut:2 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar:28 pulla në tabak (120-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me seri: 150 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 490 lekë
Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X