Figura të shquara kombëtare

Data e emetimit:10.05.2021
Emisioni përbëhet nga 1 seri me 5 pulla
Autor:Artion Baboçi
Vlera e pullave:10 lekë, 20 lekë, 40 lekë, 90 lekë dhe 100 lekë
Tirazhi:2500 pulla (10-lekëshe), 2500 pulla (20-lekëshe), 2500 pulla (40-lekëshe), 2500 pulla (90-lekëshe), 52.500 pulla (100 lekëshe)
Përmasat e pullës:43 x 31 mm
Kompozimi i tabakut:1 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar:28 pulla në tabak (100-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me seri: 150 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 500 lekë
Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X