Tirana, 100 vjet kryeqytet

Data e emetimit:24.05.2021
Emisioni përbëhet nga 1 pullë
Autor:Artion Baboçi
Vlera e pullës:100 lekë
Tirazhi:103.000 pulla (100-lekëshe)
Përmasat e pullës:30 x 40 mm brenda një blloku format 115 x 70 mm
Kompozimi i tabakut:1 seri
Kompozimi i tabakut për shërbim postar:32 pulla në tabak (100-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me seri: 200 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 340 lekë
Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X