Monedha antike në Shqipëri

Data e emetimit:02.06.2021
Emisioni përbëhet nga 1 seri me 4 pulla
Autor:Gentian Gjikopulli
Vlera e pullave:30 lekë, 70 lekë, 90 lekë dhe 250 lekë
Tirazhi:3.500 pulla (30-lekëshe), 3.500 pulla (70-lekëshe), 3.500 pulla (90-lekëshe), 63.500 pulla (250-lekëshe)
Përmasat e pullës:40 x 40 mm
Kompozimi i tabakut:2 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar:20 pulla në tabak (250-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me seri: 150 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 680 lekë
Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X