Kampionati Europian i Futbollit Euro 2020

Data e emetimit:11.06.2021
Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla
Autor:Petraq Papa
Vlera e pullave:20 lekë dhe 200 lekë
Tirazhi:4000 pulla (20-lekëshe), 104.000 pulla (200-lekëshe)
Përmasat e pullës:31 x 43 mm
Kompozimi i tabakut:4 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar:28 pulla në tabak (200-lekëshe)
Zarfe të ditës së parë me seri: 200 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 460 lekë
Shtypur në Shqipëri  nga  Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X