Artizanati kombëtar shqiptar – Punimet me qëndisje

Data e emetimit: 27.12.2018

Emisioni përbëhet nga 1 seri me  4 pulla dhe 1 bllok

Autor: Stefan Taçi

Vlerat e pullave: 40 lekë, 80 lekë, 90 lekë dhe 130 lekë

Vlera e bllokut: 200 lekë

Tirazhi: 4.000 pulla (40-lekëshe), 54.000 pulla (80-lekëshe), 4.000 pulla (90-lekëshe), 44.000 pulla (130-lekëshe)

Tirazhi: 4000 blloqe (200-lekëshe)

Përmasat e pullës: 40 x 40 mm

Përmasat e bllokut : 90 x 70 mm, pulla në brendësi  40 x 40 mm

Kompozimi i tabakut: 2 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 20 pulla në tabak (80-lekëshe), 20 pulla në tabak (130- lekëshe)

Zarfe të ditës së parë me seri: 250 copë

Zarfe të ditës së parë me bllok: 250 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 500 lekë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me bllok: 360 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X