Viti mbarëkombëtar i Gjergj Kastriotit Skënderbeut – 2018

Data e emetimit: 05.05.2018

Emisioni përbëhet nga 1 pullë

Vlera e pullës: 250 lekë

Tirazhi: 34.500 pulla (250 lekëshe)

Përmasat e pullës: 40 x 40 mm

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 20 pulla në tabak (250 lekëshe)

Zarfe të ditës së parë me pullë: 400 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me pullë: 370 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X