Europa 2018 - Urat

Data e emetimit: 25.10.2018

Emisioni përbëhet nga 1 pullë dhe 1 bllok

Autor: Spiro Vllahu

Vlera e pullës: 200 lekë

Vlera e bllokut: 250 lekë

Tirazhi: 257500 pulla (200-lekëshe)

Tirazhi: 7500 blloqe (250-lekëshe)

Përmasat e pullës: 40 x 30 mm

Përmasat e bllokut: 80 x 60 mm, pulla në brendësi  40 x 30 mm

Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: ...pulla në tabak (200-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë me pullë: 250 copë

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X