Fauna shqiptare

Data e emetimit: 19.12.2018

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla

Autor: Rigels Lulo

Vlerat e pullave: 5 lekë dhe 190 lekë

Tirazhi: 24.000 pulla (5-lekëshe), 54.000 pulla (190-lekëshe)

Përmasat e pullës: 42.5 x 26.5 mm

Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 45 pulla në tabak (5-lekëshe), 45 pulla në tabak (190-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë: 250 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 355 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO 

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X