Figura të shquara ndërkombëtare

Data e emetimit: 16.11.2018

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla

Autor: Sulid Kasemi

Vlerat e pullave: 90 lekë dhe 180 lekë

Tirazhi: 3.500 pulla (90-lekëshe), 103.500 pulla (180-lekëshe)

Përmasat e pullës: 31 x 43 mm

Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (180-lekëshe)    

Zarfe të ditës së parë: 250 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 430 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X