Flora shqiptare

Data e emetimit: 07.12.2018

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla

Autor: Artion Baboçi

Vlerat e pullave: 40 lekë dhe 1000 lekë

Tirazhi: 3.500 pulla (40-lekëshe), 83.000 pulla (1000-lekëshe)

Përmasat e pullës: 30 x 40 mm

Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak (1000-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë: 250 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 1200 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X