Ngjarje historike

Data e emetimit: 14.12.2018

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 3 pulla

Autor: Artion  Baboçi

Vlerat e pullave: 50 lekë, 120 lekë dhe 140 lekë

Tirazhi: 203.000 pulla (50-lekëshe), 253.000 pulla (120-lekëshe), 53.000 pulla (140-lekëshe)

Përmasat e pullës: 44 x 34 mm

Kompozimi i tabakut: 3 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (50-lekëshe), 28 pulla në tabak (120-lekëshe), 28 pulla në tabak (140- lekëshe)           

Zarfe të ditës së parë: 250 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 470 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X