550-vjetori i vdekjes: Skënderbeu në gravurat europiane

Data e emetimit: 06.11.2018

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla

Dizajner: Laert Kraja

Vlerat e pullave: 150 lekë dhe 250 lekë

Tirazhi: 135.000 pulla (150-lekëshe), 105.000 pulla (250-lekëshe)

Përmasat e pullës: 34 x 44 mm

Kompozimi i tabakut: 1 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (150-lekëshe), 28 pulla në tabak (250- lekëshe)

Zarfe të ditës së parë: 300 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 560 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X